ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης. Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο


Αστικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτριος Η. Δήμος και Συνεργάτες, αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολείται με υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, με υποθέσεις μισθωτικών διαφορών και αγωγές αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.


Εμπορικό δίκαιο

Ο δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω Δημήτριος Η. Δήμος και οι Συνεργάτες του αναλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής, καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.


Διοικητικό δίκαιο

Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης του δικηγορικού γραφείου περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν στο Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, το γραφείο μας διεκπεραιώνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς επίσης και την προετοιμασία του εκάστοτε φακέλου και την εκπροσώπηση στα ανωτέρω Δικαστήρια.


Ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτριος Η. Δήμος και Συνεργάτες χειρίζεται και νομικές υποθέσεις με ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση. Μέσα από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε νομικές εργασίες τόσο αστικού/εμπορικού χαρακτήρα, όσο και με διεθνή ποινική διάσταση, εκπροσωπώντας τους εντολείς μας σε διεθνή Δικαστήρια (ECJ, ICC).


Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου ώσπερ τείχους. Ο λαός πρέπει να μάχεται για το νόμο όπως ακριβώς για τα τείχη του Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Επικοινωνία